به نام خدا

با عشق رام ات می کنم

با عششششششششششق رام ات می کنم

 

پ.ن١: با عشق رام ام می کنی

پ.ن٢: ...

پ.ن٣: رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رامرامرامرامرامرامرامرام مرام مرام مرام مرام مرام مرام مرام مرارام مرارام مرارام مرارام مرارام مرارام مرارام مرارام مرا رام مرا رام مرا رام مرا رام مرا رام مرا رام مرا رام مرا رام مرا رام مرا رام مرا رام ....

 

داش علی

/ 9 نظر / 27 بازدید
باران

راممممممممم نمی شونددددددددد !

مهتاب

خوبی؟ فشار درس نکنه زیاد شده؟

داش علی

مهتاب : مودبانه اش می شه :‌نکنه دیوونه شدی ها ؟؟؟ [چشمک]

داش علی

به همه :‌فکر می کنی پ.ن 2 چیه ؟؟ [عینک]

م.س

پ.ن.٢: با کله پاچه شیرچه میزنم, به ناکجا آباد. من این به ذهنم رسید.

حامد

بسوزه پدر عاشقی![شوخی]

حامد

منظورم این بود [چشمک] نه [شوخی] !!!

هادی

ببین چه کرده با عشق و خودش [تعجب]