به نام خدا

20.gifLeave me aloooooone 20.gif

داش علی

/ 6 نظر / 21 بازدید
...

اکه برم دیگه نمیاما...نگی نگفتیا

نازی

خودت گفتی نازی ووووو طلاق نمیدی حالا مونده چرا شاکی

JaSa

همدردی

عقاب

آهان. راستی بايد تنها بذارمت. چشم

عقاب

راجع به پست قبلی ات: در ايران باستان نوعی حرکات داشتيم به اسم نماز آريايی. موقع سپيده دم انجام می شد. هدفش هم شارژ کردن همين باطری های انرژی بود. چيز جالبی ه.