تنوع

به نام خدا

گاهی وقت ها باید به زندگی، به شیوه ی زندگی تنوع داد
تنوع لازمه زندگیست
تنوع صرفا نه به معنی عوض کردن جفت
بلکه می تواند به معنای از دست دادن یک دوست باشد
جدایی !
و بعد از جدایی وصال مجدد لازم است
نه لزوما با شخص جدید که با همان دوست قدیمی
جدایی تنها نیرویی است که انسان را از داخل گود به بیرون پرتاب می کند
تا بهتر درون آن را ببینی، درون گود را
گاه لازم است بخندی
و گاه بگریی
ولی هیچ گاه برای تنوع امید ات را از دست مده.
و هیچ گاه هراسی از تازگی زندگی جدید ات نداشته باش
زیرا که مجددا به آنچه که دوست داری باز خواهی گشت.

پ.ن: سال نو مبارک (خیلی ساده) 04.gif

داش علی

/ 3 نظر / 19 بازدید
باران

کم کار شدی آر ای [نیشخند]..