به نام خدا

Nobody will get through, nobody,
Not even you, can escape the Judgement Day,
Nobody will be spared, Heaven is only there,
For the ones who satisfy them at - Saint Peter's Gate.

داش علی

/ 5 نظر / 20 بازدید
...

خدا پدر کريس دس برگ را بيامرزاد

...

راستی از کلمه شريف زياد استفاده ميکنی...زياد هم شريف نيست اين شريف.....بهش نناز

داش علی

... : خدا اموات همه رو من جمله اون بشر ماه رو بيامرزه (‌کريس دی برگ ) ۲ ) شريف ؟! آره همچينی هم زياد شريف نيست . بات من کی از شريف استفاده کردم ؟!

غزال

منظورش از شريف دانشگاه شريفه. راس ميگه. زياد استفاده می کنی. حس خوبی نداره!

داش علی

غزال : بی خيال ؟!؟!؟!؟! من کی استفاده کردم !!!!! منظور استفاده ی زياد از حد ! هر جا لازم بوده استفاده شده !‌!!