دلم برای کسی تنگ است
ساعت ۱٠:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۱/٩/٩  

به نام او که هميشه هست


دلم براي كسي تنگ است
كه آفتاب صداقت را
به ميهماني گلهاي باغ مي آورد
و گيسوان بلندش را
ـ به بادها مي داد
و دست هاي سپيدش را
ـ به آب مي بخشيد
دلم براي كسي تنگ است
كه آن دو نرگس جادو را
به عمق آبي درياي واژگون مي دوخت
و شعرهاي خوشي چون پرنده ها مي خواند
دلم براي كسي تنگ است
كه همچو كودك معصومي
دلش براي دلم مي سوخت
و مهرباني خود را
ـ نثار من مي كرد
دلم براي كسي تنگ است
كه تا شمال ترين‏‎ِ شمال
و در جنوب ترينِ جنوب
ـ در همه حال
هميشه در همه جا
ـ آه با كه بتوان گفت
كه بود با من و
ـ پيوسته نيز بي من بود
و كار من ز فراقش فغان و شيون بود
كسي كه بي من ماند
كسي كه با من نيست
كسي............
ـ دگر كافيست.


غزال


کلمات کلیدی: