گنج
ساعت ٥:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۱/۸/۱٧  

به نام او که هميشه هست

من فقط سه چيز برای تعليم دارم ‌.
سادگی . صبر و مهربانی.
اين سه بهترين گنجينه ها هستند.
با سادگی در اعمال و افکار
به خاستگاه موجودات باز می گردي.
به وسيلة صبر با دوستان و دشمنان
هماهنگ می شوی با چيزها آنگونه که هستند.
به وسيلة مهربانی با خودت...
با تمام موجودات جهان خو می گيری.

برگرفته از کتاب تائو ته چينگ

غزال


کلمات کلیدی: