هبوط...
ساعت ۱۱:٤٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۱/٧/٢۳  

به نام او که هميشه هست


و مرا كسي نساخت , خدا ساخت : نه آنچنان كه “كســي مي خواست” كه
من كسي نداشتم,
كســــم خـــــــــــدا بود
, كس بي كسان .
او بود كه مرا ساخت ,
آنچنان كه خودش خواست ,
نه از من پرسيد
و نه از آن “من ديگر” م.
من يك گل بي صاحب بودم
مرا از روح خود در آن دميد ,
بر روي خاك و زير آفتاب
تنها رهايم كرد.
مرا به خودم وا گذاشت. عاق آسمان! كسي هم مرا دوست نداشت.
به فكرم نبود…
دكتر شهيد علي شريعتي
هبوط در كوير
کلمات کلیدی: