ساعت ٩:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٧/٢٥  

به نام خدا

با عشق رام ات می کنم

با عششششششششششق رام ات می کنم

 

پ.ن١: با عشق رام ام می کنی

پ.ن٢: ...

پ.ن٣: رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رام رامرامرامرامرامرامرامرام مرام مرام مرام مرام مرام مرام مرام مرارام مرارام مرارام مرارام مرارام مرارام مرارام مرارام مرا رام مرا رام مرا رام مرا رام مرا رام مرا رام مرا رام مرا رام مرا رام مرا رام مرا رام ....

 

داش علی


کلمات کلیدی: