ساعت ۱:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٤/۱٥  

به نام خدا

ما هرگز نمی توانیم با قاطعیت بگوییم که روابط ما با دیگران تا چه حد از احساسات، از عشق ما، از فقدان عشق ما، از لطف و مهربانی ما، و یا از کینه و نفرات ما، سرچشمه می گیرد و تا چه حد از قدرت و ضعف در میان افراد تاثیر می پذیرد.

نیکی حقیقی انسان- در کمال خلوص و صفا و بی هیچگونه قید و تکلیف- فقط در مورد موجوداتی آشکار می شود که هیچ نیرویی را به نمایش نمی گذارند. آزمون حقیقی اخلاق بشریت، چگونگی روابط انسان با حیوانات است، به خصوص حیواناتی که در اختیار و تحت تسلط اوست. و اینجاست که بزرگترین ورشکستگی بشر تحقق یافته است.

( بخشی از کتاب بار هستی - میلان کوندرا)

پ.ن: این Lost هم بد جور ما رو گذاشته سر کار هااااااااااااااااا !!!!! چشمک

داش علی


کلمات کلیدی: