ساعت ۱٢:٠٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۳/٢٥  

 به نام خدا

اینها اعتقاد داشتند که خداوند همان جهان ساده اولیه و همان چند قانون فوق العاده زیبا و ساده اولیه را خلق کرده است. همگی نیز در تلاش بوند تا همان قوانین ساده را که حاصل ذهن خدا بوده اند کشف کنند. گالیله به دنبال آخرین کشف خود اینگونه از خدا تشکر می کند : "چقدر زیباست که اکنون من همانگونه می اندیشم که تو اندیشیده ای. کمکم کن تا بیشتر چون تو بیاندیشم."

داش علی


کلمات کلیدی: