سکوت
ساعت ۱۱:٥٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۱/٧/۱۳  

به نام او که هميشه هست

سکوت يگانه ای که با هم تجربه می کنيم...همان است که همواره درکش کرده ايم...سکوتهای ديگر بی رحم و غير انسانی اند.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
سکوت دردناک است . اما در سکوت است که همه چيز شکل می گيرد...
و در زندگی ما لحظه هايی هستند که تنها کار ما بايد انتظار کشيدن باشد.
درون هر چيز در اعماق هستی نيرويی هست که چيزی را می بيند و می شنود که هنوز
قادر به درکش نيستيم. هر آنچه امروز هستيم...از سکوت ديروز زاده شده است.


جبران خليل جبران...........غزال

کلمات کلیدی: