ساعت ۱:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/٩/۱  

به نام خدا

تو را به خاطر تمام کسانی که ندیده ام دوست می دارم

تو را به اندازه ی تمام روزگارانی که نمی زیسته ام دوست می دارم

تو را برای خاطر عطر نان ه گرم،

به خاطر نخستین گل ها و

به خاطر  دوست داشتن دوست می دارم

تو را به خاطر تمام کسانی که دوست نمی دارم،

دوست می دارم...

داش علی


کلمات کلیدی: