ساعت ۱:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/۸/٦  

به نام خدا

از زمان مغرب یعنی زمانی که آفتاب غروب می کند و شب فرا می رسد و بیشتر و بیشتر همه جا را در خود فرو می برد انرژی کیهانی بیشتر می شود . این ثابت شده است. انرژی هستی افزون می شود. طبیعت بسیار آرام می گیرد و ما همه باید آرام بگیریم که در قرآن آمده است : ما شب را مایه ی آرامش شما قرار دادیم.

به همین خاطر است که شب هنگامی که انرژی هستی سرشار است ، خواب به شما آرامش بیشتری می دهد. هر چقدر که  روز بخوابید ، جای خواب شبانه را نمی گیرد. خودتان اعتراف می کنید که هرگز خواب روز ، خواب شب نمی شود. در شب همه عوامل انرژی بخش وجود دارد. در شب ، آرامش هستی بیشتر است. تاریک ،خلوت و ساکت و البته انرژی هستی در اوج خود است.

این خوابیدن در اوج انرژی ، موجب شارژ عصبی و مغناطیسی ما می شود. این روند افزایش انرژی کائنات از اذان مغرب شروع می شود و همین طور تا اذان صبح ادامه می یابد به طوری که هنگام اذان صبح انرژی هستی به اوج خود می رسد و از اذان صبح تا اذان مغرب ، به تدریج از انرژی کاسته می شود و هرچه طول روز را طی می کنیم کمتر و کمتر می شود.

پس اوج انرژی های هستی در لحظات پیش از طلوع است. اذان صبح تا طلوع آفتاب بهترین و مناسب ترین زمان از دیدگاه انرژی هستی و کیهانی است و انرژی جذاب هستی آماده جذب و خلق و ایجاد خواسته ها و نیات پاکی درونی شماست.

اگر تلقین و تجسم کنید، اگر دعا کنید امکان استجابت دعایتان بسیار بسیار بیشتر است. حدیث داریم که : هیچ کدام از نماز های روزانه تان به اندازه نماز صبح موثر نیست. بهترین نماز ، نماز صبح است و بهترین زمان برای مراقبه ، صبح است.

حدیث دیگری داریم : هرگاه از خداوند مهربان چیزی خواستید صبح زود خواسته تان را مطرح کنید. از اذان صبح تا طلوع آفتاب دو فرشته ندا در می دهند که آیا حاجتمندی هست تا ما حاجتش را روا داریم ؟ ....

بخشی از یک کتاب !

داش علی


کلمات کلیدی: