زيبا کنار ....
ساعت ٩:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٥/۱٤  

يا لطيف

اين جملات برام فرستاده شدن ....

 شادی زمانی ميسر می شود که برای رسيدن به اهداف خود بکوشيم اما زندانی آنها نشويم

عشق قانون نمی شناسد، دوست داشتن اوج احترام به مجموعه ای از قوانين عاطفی است

 

داش علی


کلمات کلیدی: