خود را باور کن
ساعت ۱٠:٠٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/۱٢/٢٤  
به نام خدا

گاه آسان نيست که خندان با جهان روبرو شوي,هنگامی که دلی پر درد داری

شهامتی بس بزرگ می خواهد
بازگشت به خويشتن و دست يافتن به نيروی درون
وبدان که فردا روز ديگری خواهد بود با رهاوردهايی نو
اگر بتوانی بردبار بمانی و فردا را ببينی....
از نو آدمی خواهی شد
پرتوانتر
با درک افزون
و به خود می بالی که به اين بردباری توانا بوده ای

 

Kathy Obara

کلمات کلیدی: