ساعت ۱۱:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٩/۱٢  

به نام خالق راز ها

قوانين طبيعت رو هرگز فراموش نکن.

قوانين راهنمای تو در زندگی اند. به هنگام تصميم گيری ها قوانين را فراموش نکن.

رازهای بسيار پشت قوانين حاکم در طبيعت نشسته اند.

که من بسيار شده که آنها را فراموش کرده ام و بعد از آن به يادم آمد که باز قانون را فراموش کردم.

هر آن بار و هر آن لحظه که به فراموشی سپردم چوب اش را خوردم.

که دل آدم قانون شکن است بسيار.

و هوس.

و جوانی .

و فراموشی دشمن قانون است.

به ياد بسپار قوانين را و هر لحظه پيش خود تکرار کن. آنقدر تکرار کن که ديگر نيازی به تصميم گيری نداشته باشی.

قوانين کليد برد تو در زندگی ات هست.

داش علی

 


کلمات کلیدی: