تشديد بحران بيکاري در ايران !!!
ساعت ۱۱:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/۸/٤  

به نام خدا

بانک جهاني پيش بيني کرد ايران طي 5 سال آينده با شديدترين فشار اشتغالزايي مواجه شود و باتوجه به ترکيب جمعيتي ايران ، نرخ بيکاري در آن به بالاترين سطح خود برسد.


به گزارش مهر ، بانک جهاني تازه ترين برآورد خود را از نرخ بيکاري در کشورهاي خاورميانه اعلام کرد. براساس اين گزارش ، نرخ بيکاري در ايران هم اکنون ۱۳.8 درصد است ، اما پيش بيني مي شود اين رقم تا سال 2010 به بالاترين سطح خود برسد. به گزارش بانک جهاني باتوجه به ميانگين سني جمعيت ايران که هم اکنون زير 21 سال است ، طي 5 سال آينده ايران با شديدترين فشار براي اشتغالزايي مواجه خواهد بود.بنابر پيش بيني بانک جهاني نرخ بيکاري در ايران تا سال 2010 به حدود 23 درصد خواهد رسيد که بالاترين ميزان بيکاري طي چندين سال اخير خواهد بود.در گزارش ياد شده آمده است ، از سال 2010 به بعد ، فشار بيکاري در ايران کاهش خواهد يافت ، طوري که نرخ بيکاري تا سال 2030 به حدود 10 درصد نزديک خواهد شد

                                               علی


کلمات کلیدی: