کسی مراقب من است
ساعت ۳:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/٦/٢۸  

يکی از ترانه های مورد علاه ی من (خواننده : هيلاری داف)

 

امروز خودم را پیدا کردم

آه... خودم را پیدا کردم و از آن گریختم

اما چیزی مرا برگرداند

و آن آوای دلیلی بود که فراموش کرده بودم دارم

فقط این را می دانم که تو اینجا نیستی که بگویی

آنچه را که همیشه می گفتی،

اما گفته ات امشب در آسمان نوشته شده

 

پس من تسلیم نخواهم شد

نه ، من از هم نخواهم پاشید

زندگی زودتر از آن که به نظر می رسد تغییر می کند

و من قوی خواهم بود

حتی اگر هیچ چیز بر وفق مراد نباشد.

وقتی در تاریکی می ایستم هنوز ایمان دارم

که کسی مراقب من است

 

من آن پرتو نور را دیده ام

و آن نور بر سرنوشت من می تابد،

همیشه می تابد،

و من باکی نخواهم داشت،

به هر جایی که مرا ببرد خواهم رفت.

فقط این را می دانم که دیروز گذشته است

و من به اکنون تعلق دارم

این لحظه را با رویاهایم آغاز کردم

 

پس من تسلیم نخواهم شد

نه ، من از هم نخواهم پاشید

زندگی زودتر از آن که به نظر می رسد تغییر می کند

و من قوی خواهم بود

حتی اگر هیچ چیز بر وفق مراد نباشد.

وقتی در تاریکی می ایستم هنوز ایمان دارم

که کسی مراقب من است

 

مهم نیست مردم چه بگویند

و مهم نیست چقدر طول بکشد

به خودت ایمان داشته باش و خواهی دید که پرواز می کنی

تنها چیزی که مهم است این است که چقدر صادقی

با خودت روراست باش و از قلبت پیروی کن

 

پس من تسلیم نخواهم شد

نه ، من از هم نخواهم پاشید

زندگی زودتر از آن که به نظر می رسد تغییر می کند

و من قوی خواهم بود

حتی اگر هیچ چیز بر وفق مراد نباشد.

وقتی در تاریکی می ایستم هنوز ایمان دارم

پس من تسلیم نخواهم شد

نه ، من از هم نخواهم پاشید

زندگی زودتر از آن که به نظر می رسد تغییر می کند

و من قوی خواهم بود

حتی اگر هیچ چیز بر وفق مراد نباشد.

وقتی در تاریکی می ایستم هنوز ایمان دارم

که کسی مراقب من است

کسی مراقب من است

کسی مراقب من است

 

کسی مراقب من است

 

غزال

 


کلمات کلیدی: