سخت کار کن تا سخت زندگی کنی !!!!!!
ساعت ۱٢:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/٦/٢۱  

به نام او که ما را مختار آفريد

يه بابايی امروز يه حرف قشنگی زد .... گفت تو اين مملکت به ما خوب ياد دادن که چطور به سختی زندگی کنيم و چطور با سختی ها مبارزه کنيم ... چطور سخت بشيم .. چطور ايزوله بيشيم ... چطور سخت کار کنيم تا از پس سختی ها و بد بختی ها بر بيايم ...ولی هرگز ياد ندادن که چطور يه شغل يا کاری انجام بديم که سخت باشه ولی پاداش اش هم خستگی رو از وجودت بکشه بيرون ... ته دلم گفت وجود داره ...

هيچ چيز نشدنی وجود نداره تو اين عالم....

علی (‌يعنی علی اين متن رو گذاشته  قابل توجه بعضی ها )‌


کلمات کلیدی: