رويا هايت را رها مکن (۱)
ساعت ۳:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٦/۱٧  

به نام خدا

آموختن آسان نيست ...

خستگي هر آن در کمين است.

آزرده مي شوي ، احساس شکست مي کني .

شک مي کني که رها کني و بگذري ،

مي خواهي بر کناره روي و وانمود کني که اتفاقي نيفتاده .

اما نه ...

تو بازنده نيستي که ،

يک مبارزي .

پيش از آنکه برنده باشيم بايد بازنده باشيم .

بايد گاه بگرييم تا بتوانيم روزي بخنديم.

بايد آزرده شويم تا روزي توانمندباشيم.

اگر پيوسته بکوشي و ايمان داشته باشي ،

در پايان پيروزي از آن تو خواهد بود .

                                                                                     آن ديويس

 


کلمات کلیدی: