کليدش دست کيه !!!؟؟؟
ساعت ۳:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۸/٢۸  

به نام تنها عالم هستی

يه سری از مشکلات آدم برای حل شون نياز به گذر زمان ه ....

ولی اگه نخوای زمان بگذره چی ؟!؟!؟!؟!؟  دوست داشته باشی يه ۱-۲ سال زمان همين جا که هست بمونه . يا بره جلو بعد بتونی برش گردونی عقب ..... ممکنه ترشم کنه نه ؟!؟!!‌خوب باشه ..... فقط بشه نگه اش داشت .... همين .... بابا پس اين مشکل صاب مرده رو چه طوری حل کنم ..... نمی تونم هم بی خيال اش شم ....

خداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   

هوای خانه چه دلگير ميشود گاهی    از اين زمانه دلم سير ميشود گاهی

عقاب تيز پر دشت های استغنا          اسر پنجه تقدير می شود گاهی

صدای زمزمه عاشـــقانه آزادی           فقان و ناله شبگير می شود گاهی

نگاه مردم بيگانه در دل غربــت           به چشم خسته من تير می شود گاهی

 ............

بگير دست مرا آشنای درد بگير      مگو چنين و چنان دير می شود گاهی

به سوی خويش مرا می کشد چه خون و چه خاک    

                                        محبت است که زنجير می شود گاهی


کلمات کلیدی: