موفق باشيم ....
ساعت ۱٢:۳۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/۸/٦  

به نام لايق حمد

باز طبق معمول از يه چيزی خوشم اومده ..... ميگه که .....

آينده از آن کسانی است که امکانات را پيش از آنکه آشکار شوند می بينند. (جان اسکالی)

نگو دمه قلمچی گرم ... داره حالی ميکنه نون اش تو روغن ه . پولی در مياره . کوفت اش بشه يا نشه ... کاری ندارم . آقا عقل اش کار می کرد . حالا هم داره مزد شو می خوره . اون موقه که ما داشتيم جدول ضرب حفظ می کرديم آقا به فکر زدن همچين موسسه ای بود و از هيچ چيز نمی ترسيد . حالا همه که به اين مطلب پی بردن که موسسه آموزشی نون ه خوبی داره هر ننه قمری داره موسسه می زنه به خيالش يه روزی قلمچی شه !!!!!!! به اين ميگن لاش خور بازی !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

يا مثلا : ‌مگه ۵ سال پيش تا اعلام ميکردن موبايل ثبت نام ميکنن صف های آنچنانی يا بهتر بگم اينچنينی تشکيل می شد ؟!؟!؟!؟؟!؟!؟ ملت بعده ۵ سال ديدن مثلا خريد سيم کارت سود داره ( بر فرض مثالا که به نظر من اصلا نداره و خريت محض ه !!!!!‌) بدون چون و چرا ميرن سيم کارت می خرن . !!!!!!‌ بی خيال .

اصل منظور و مطلب چيز ديگه ای که فقط بعضی ها می فهمند . که اين متن را برای آگاهان و خردمندان نوشتيم . باشد که رستگار شوند. با آرزوی موفقيت برای تمامی گ......ی ها .

 مخلص همه بچه های خوش دل و با مرام . علی .

 


کلمات کلیدی: