لا اكراه فی الدين ...
ساعت ۸:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٤/٢٥  

به نام تنها ماندگار

يه چيزی شنيدم که فکر ميکنم شما حتما قبلا شنيده باشيد ولی باز می گم شايد آدم عقب تز از من باشن که شنيده باشن !!!! آخه خيلی جالب بود برام ...

اسم محله ای که برج دوقلو های نيويرک می دونين چيه ؟؟؟ برين بپرسين ... حتما بپرسين ... من که پرسيدم جرف هار ه ( اين جوری بخونين البته ديکته دقيقش نمی دونم چيه !؟؟!؟ بخونين  jorefen haar )

خلاصه ... اين حادثه شايد دلخراش كی اتفاق افتاد ؟؟( ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۲ فكر كنم  سال اش رو ميگم ) .. خوب حالا اگه بريم جزء ۱۱ قرآن ... سوره ۹ قرآن و ۲۰۰۲ مين لغت قرآن رو ببينيد.. فكر كنم سوره ی توبه آيه ی حدودآ ۱۰۹ اونورا بود )  لغت جرف هار و خواهيد ديد و اگه معنی زير اش رو بخونيد نوشته .....

... يا آنكه بنياد نهاده است سازمانش را بر كنار

 پرتگاهی سراشيب كه واژگونی

ساخت در آتش دوزخ

و خدا هدايت نكند گروه ستمگران را ....

آره خلاصه .. .جالب بود ... البته فكر نكنين ابن رو كه گفتم مثلا به قرآن ايمان نداشتم يا اين واسم باور نكردنی ... ما كه ۱۰۰۰ بار به خودمون گفتيم بار ۱۰۰۱ ام رو داد می زنيم  ۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴كره خدا و قرآن اشيم ... باز هم بگين قرآن چرت .. پيغمبر ال... بل ... فلان ... و اليته ۱ چيز بذارين بگم ... كسی كه به خواهد اين جوری مسلمون بشه .... ازش خواهش ميكنم نشه ... چون ممكنه همين جوری هم كافر شه بعداش!!! خدا همه ی  من  رو هدايت كنه ...


کلمات کلیدی: