بريم ترک اعتياد!!!
ساعت ۱٠:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۱/٥/۱٤  
بله مي خوام برم ترك اعتياد!!! مي خوام خود را رها كنم از اين هم دود و دمه!!
خسته شدم از بس كه كشيدم!!!شما هم بيا ترك كن!!!
كاري نداره كمي خرج داره!!! ولي يه عمر ديگه راحت زندگي ميكني و بچه ات
جلوي دوستاش سر بلند و خندانه!!!كه باباش …
يه جا سراق دارم يه كمكي دوره ولي رايگانه آدرس ميدم بيا حتمآ اونجا !!!
ما هم مي خواهيم3شنبه ي همين هفته بريم(يعني فردا) ولي زود بر مي گرديم
چون ما مثه همه اراده قوي نداريم كه براي هميشه از دود فاصله بگيريم
آدرس:شمال ِ ايران , جنگل هاي سر سبز و شاداب..!!
با يه عالمه پرنه آواز خوان و جوان به همراه چند قلم جيرجيرك كه همين طور يه ريز!!!
جاش معلوم و معروفه از هر كي بپرسي جنگل و دريا كجاست بهت ميگن!!!
خانه ي دوست كجاست……؟؟؟!!!!!
آره ما هم مي خواهيم ازين شهر كثيف و آلوده دل بكنميم و دل و
به دريا بزنيم و مثه پرنده ها آزاد باشيم!!! افسوس!! چه فايده
كه فقط 2-3 روزي آنجايم!! و بعد, از روز شنبه 2 باره هي دود
هي دود هـــــــــــــــي دود !!!روز از نو روزي از نو...


کلمات کلیدی: