خيلی دوست داشتم ....
ساعت ۱٢:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٢/۱٠  

تنها اوست که به ياد من هست

خيلي دوست داشتم با يه دختر دوست بشم ولي نه اين جوري

خيلي دوست داشتم يكي رو انقد دوست داشته باشم ولي نه اين جوري

خيلي دوست داشتم يكي من و خيلي دوست داشته باشه ولي نه اين جوري

خيلي دوست داشتم با يكي باشم ولي نه اين جوري

خيلي دوست داشتم با يه دختر حرف بزنم ولي نه اين جوري

خيلي دوست داشتم با هم بريم بيرون ولي نه اين جوري

خيلي دوست داشتم با هم سينما بريم كوه بريم ولي نه اين جوري

خيلي دوست داشتم دنياي دختر ها رو بشناسم  ولي نه اين جوري

خيلي دوست داشتم يكي رو بخندونم  ولي نه اين جوري

خيلي دوست داشتم با يه دختر تا اين حد راحت باشم و راحت با هاش حرف بزنم   ولي نه اين جوري

خيلي دوست داشتم با يكي انقدر صميمي باشم  ولي نه اين جوري

خيلي دوست داشتم ريز زندگي يه دختر و بدونم و اون هم ريز ه زندگي ام رو بدونه ولي نه اين جوري

خيلي دوست داشتم يه دختر رو به شوخي اذيت كنم ولي نه اين جوري

خيلي دوست داشتم مثه يه خواهر و برادر واسه هم باشيم ولي نه اين جوري

خيلي دوست داشتم به هم وابسته شيم ولي نه اين جوري

خيلي دوست داشتم  با هم هم نظر باشيم  ولي نه اين جوري

خيلي دوست داشتم اوني و كه با هاشم يه دختر خيلي خوبو نجيب و با ادب و اخلاق ي باشه ولي نه اين جوری

خيلي دوست داشتم  با يكي يه عالمه خاطره داشته باشم   ولي نه اين جوري

خيلي دوست داشتم قربون صدقه ي هم بريم ولي .... ولي نه اين جوري

خيلي دوست داشتم يه دوست بد باشم !!!!!!!!  ولي نه اين جوري

خيلي دوست داشتم اين جوري بشه ولي نه اين جوري

خيلي دوست داشتم    ولي نه اين جوري

يه عالمه حرف دارم كه باشه واسه بعد ........................................................................................

 

 


کلمات کلیدی: