ساعت ۱:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۱/٤/٢٩  
خدا يا قانع ام کن به انچه که دارم و انچه که ندارم....
قانع ام کن به انچه که دارم , تا در نگه داريش نهايت سعی ام را کنم..
و ان را هميشه دوست داشته باشم و ترا به خاطر ان شکر گويم..
قانع ام کن به انچه که ندارم , تا در پی اش تمام سعی خود را کنم..
و ترا شکر گوييم...به خاطر اين که می دانم در اين راه مرا تنها نخواهی گذاشت..

کلمات کلیدی: