ساعت ۱٢:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/٥/۱٠  

امروز برای تمرين رفتيم دانشگاه علوم پزشکی.در کل کفشام با زمينش مشکل دارند.الکتريسيته توليد ميشه و به هر کی برخورد ميکنم برق دارم.امروز شماره ۹ پزشکی مقداری وحشيانه بازی ميکرد و بارها مرا زير مشت های خود قرار داد. نزديک بود زير چشمم کبود بشه(آخه با آرنجش کوبيد پای چشمم).يه بار هم سرشو کوبيد زير چونم.سر شوت زدن هم که دوباره زانوم جابجا شد و چيترا عصبانی شد که چرا زانوبند نمي‌بندی.من هم رفتم بستم.عجب زانوبنديه لامذهب.جا داره همين جا براش تبليغ کنم.زانوبند oppo قابل تهيه در اکثر داروخانه‌ها.سه سوت زانو رو خوب مي‌کنه.عالی نگه مي‌داره.يه کم قيمتش زياد هست...ولی واقعاً مي‌ارزه.

غزال


کلمات کلیدی: