ساعت ۱٠:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٢/٥/۱  

به نام خاطر ه ها


وقتي كه ديگر نبود
من به بودنش نيازمند شدم.
وقتي كه ديگر رفت
من به انتظار آمدنش نشستم.
وقتي كه ديگر نمي توانست مرا دوست بدارد
من او را دوست داشتم.
وقتي او تمام كرد
من شروع كردم.
وقتي او تمام شد
من آغاز شدم.
و چه سخت است تنها متولد شدن
مثل تنها زندگي كردن است ،
مثل تنها مردن است.

دکتر علی شريعتیکلمات کلیدی: