نزديک تر به خدا...
ساعت ٩:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٢/٤/۱٥  

به نام نزديک تر از جان


من بايد فرود آيم ،
نبايد بنشينم،
سال هاست، از آن لحظه كه پر بر اندامم روييد
و از آشيان ،از بام خانه پرواز كردم
همچنان مي پرم ، هرگز ننشسته ام ،
و ديگر سري نيز به سوي زمين و به سواد پليد شهر ها
و بام هاي كوتاه خانه ها بر نگرداندم،
چشم به زمين ندوختم،
پروازي رو به آسمان،
در راه افلاك
و هر لحظه دورتر و بالاتر از زمين
و هر لحظه نزديك تر به خدا !!!

دکتر علی شريعتیکلمات کلیدی: