احمق نيستم...
ساعت ٤:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/٤/۱۳  

به نام دانايی


پر بودم و سير بودم و سيراب
و لذتم تنها اين كه …
آري كارم سخت است و دردم سخت
و از هر شيريني و شادي و بازي است محروم
اما…
اين بس كه مي فهمم
خوب است…
احمق نيستم.

دکتر علی شريعتی
کلمات کلیدی: