ساعت ۱٠:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۱/٤/٢٤  


او گفت:" بيا ييد تا نزديک لبه "
انها گفتند ما مي ترسيم ...
او گفت:" بيا ييد تا نزديک لبه "
انها امدند
او انها را هول داد.....

. انها پرواز کردند ....

" اپولينر"

*********************************************
عشق ,عشق می افريند
عشق ,زندگی می بخشد
زندگی ,رنج به همراه دارد
رنج, دلشوره می افريند
دلشوره, جرئت مي بخشد
جرئت, اعتماد به همراه دارد
اعتماد, اميد می افريند
اميد, زندگی می بخشد

زندگی, عشق می افريند
عشق, عشق می افريند
(!!!....!!!)
کلمات کلیدی: