دعا کنيد...
ساعت ٧:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۱/۱۱/٢٩  

به نام او که می داند و دانسته نمی شود


و باز جمله ای تکراری...که ...
بچه ها به شوخی به غورباقه ها سنگ می زدند و غورباقه ها واقعآ می مردند...
دددددد..... لامسبا دعا کنيد ديگه.... حال اش (حال دايم) خيلی خرابه....دکترا گفتن ديگه ....
لامسبا دعا کنيد... چرا انقدر بی اعتماديد نسبت به دعا هاتون...
آسوده مباش که بی نيازی يک آنه دگر پر از نيازی...
دعا کنيد...و فقط دعا...دعا...


کلمات کلیدی: