جنگ جهاني سوم !
ساعت ۸:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٤/٢٦  

به نام خدا

شبي جورج بوش و توني بلر به بار رفته بودند و سرگرم گفتگو بودند. يک نفر کنارشان نشست و پرسيد که دارند راجع به چه موضوعي حرف مي زنند جورج بوش گفت: ما داريم جنگ جهاني سوم را طراحي مي کنيم و قصد داريم پانزده ميليون مسلمان و يک دندانپزشک را بکشيم مرد پرسيد: براي چي مي خواهيد يک دندانپزشک را بکشيد؟ جورج بوش روي شانه بلر زد و گفت : ديدي گفتم هيچکس راجع به کشتن پانزده ميليون مسلمان سؤال نخواهد کرد

( با تشکر از غارنشین)

داش علی


کلمات کلیدی: